For å bevare treverket best mulig, er det viktig at porten / døren (videre kalt porten) snarest mulig gis en riktig behandling. Ubehandlet tre som blir utsatt for vær og vind, blir misfarget og kan bli angrepet av sopp og råte.

TIL DERE SOM HAR FÅTT PORTEN FERDIG BEHANDLET FRA FABRIKK

Etterbehandling
VIKTIG: Selv om dere har fått porten ferdig behandlet fra fabrikk er den ikke "ferdig". Det er viktig at alle typer porter som skal bevare en fin overflate blir etterbehandlet. Husk at trevirke i porten "beveger" seg i forhold til været, det vil ekspandere og trekke seg sammen igjen. Hvis det oppstår sprekk ved ramtre eller fyllinger må disse behandles straks (ikke reklamasjonsgrunn).  Små utslag etter maskinell behandling samt fiberreisning i freste profiler kan forekomme.
gapo garanti stempel
Ved usikkerhet om hva som kan aksepteres kan en stå ca 4 meter fra porten og den skal da være fin å se på.

Porten må sjekkes vår og høst for å kontrollere om det er sprekker, skader eller slitasje. Hvis noe oppdages må nødvendig vedlikehold utføres uavhengig når porten sist ble behandlet.

NB! Det er kundens ansvar å påse at porten til enhver tid er forskriftsmessig vedlikeholdt.

!!! HUSK OGSÅ JULSTERING OG SMØRING AV BESLAGET
Gapo as, Opstadveien 9, 4330 Ålgård
Telefon: 51 61 20 80, Fax: 51 61 20 81
post@gapo.no, www.gapo.no

Partner login

Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00 - 16.00
Langåpent på torsdager til kl. 18.00