Garasjeporter brukermanual for treporter


Brukermanual - treporter


Innhold:

 • Introduksjon
 • Liste over definisjoner
 • Diverse: Formål med garasjeporten, Feil bruk, bruk av porten, håndsender
 • Sikkerhet
 • Produktets levetid
 • Inspeksjon, vedlikehold og fjerning


Introduksjon

Denne manualen er beregnet for de som bruker følgende porter:
 • Gapo Front treporter
Denne manualen beskriver sikkerhet, hvordan operere porten, vedlikehold og demontering av garasjeport.

I denne manualen vil du finne uttrykk som vil bli beskrevet som følger:
Forslag:       Informasjon om hva som kan gjøres
Farlig:          Du kan påføre deg selv eller andre skade eller ødelegge produktet
Følg med:    Viser potensielle problem
Forsiktig:     Kan ødelegge produktet
 

Liste over definisjoner

Ansvarlig person:
En ansvarlig person er en over 16 år, som nøye har lest denne manualen og har muligheten til å håndtere en garasjeport

Teknisk kompetente person:
En teknisk kompetent person er en som har teknisk kunnskap til å arbeide med porten. Denne personen må være klar over de potensielle farene, som kan oppstå ved dette arbeidet.

Port blad:
Portbladet er laget av seksjoner, som er festet horisontalt for å åpne eller stenge en åpning.

Garasjeport:
En garasjeport består av portblad og beslag. Garasjeporten åpner og stenger en bygning. Porten kan bli åpnet vertikalt for å åpne tilgang til bygget.
 

Deklarasjon

Gapo AS
Opstadveien 9
4330 Ålgård
Norge
Telefon 51 61 20 80

Vi erklærer som produsent at det er vårt ansvar at produktene som følger denne manualen, følger de direktiver som er gitt under maskin direktivet
Direktiv 98/37/EEC
Erstatter direktiv 89/392/EU
Erstattet med: 91/368/EU,93/44/EU,93/68/EU

Og følger normene til andre EU direktiver:
EN 292-1, EN292-2, EN 1050, EN 12428, EN 12422-1, EN 12433-2, EN 12444, EN 12445, EN 12453, EN 12604, EN 60335-1, EN-IEC 61000-6-4 (erstatter EN 50081-2), EN-IEC 61000-6-2 (erstatter EN 50082-2)

Det er ikke lov å starte med å bruke garasjeporten, uten at "declaration of conformity" medfølger produktet.
 

1. Diverse

1.1 Formål med porten

En garasjeport er brukt til å åpne og stenge en åpning i et bygg og gjøre det mulig for mennesker og biler til å kjøre inn og ut. Det er ikke tillatt å bruke garasjeporten til andre formål. Leverandøren er ikke ansvarlig for ødeleggelser som følge av feil bruk av porten.
 

1.2 Feil bruk

Leverandøren anbefaler sterkt mot følgende bruk av garasjeporten:
- Løfing av objekter, dyr og personer ved hjelp av døråpneren
- Holdeing av objekter, dyr og personer ved hjelp av døråpneren
- økning eller minking av bevegelsene til dører operert av døråpner
 

1.3 Bruk av porten

Når du bruker porten bør temperaturen på utsiden ikke være lavere enn -30C og ikke høyere enn +60C. Døren kan med sikkerhet åpnes ved vindhastighet på 32 meter i sekundet. Vann tettheten er IP65 (betyr at døren tåler kraftig regnvær direkte på døren).
     Forslag:     Bruk olje når det er kaldt for å forhindre at noe fryser
     Forslag:     Olje hengsler, fjærer og rullehjul for å forhindre støy
     Fare:          Rustende og aggressive miljø kan ha en negativ effekt på den generelle sikkerheten på porten
 

1.4 Bruk

Det er to (2) muligheter for bruk: 1. Manuelt 2. Elektrisk

Manuell:     En manuell garasjeport kan bli flyttet ved hjelp av et håndtak eller tau. Når porten beveger seg til åpen posisjon blir trekk kraften til kablene mindre. Fjærene trekker seg sammen, noe som gjør det mulig for døren å åpne seg. Veed å trekke ned døren lukkes den.

Elektrisk:    Ved bruk av en elektrisk fjernkontroll vil en kunne starte motoren og åpne porten. Motoren er festet til det øverste portbladet. Portbladet er festet ved hjelp av kabler og fjører.
 

1.5 Håndsender

Motoren hører sammen med håndsender. Samme knappene som åpner porten stenger også porten. Press knappen en gang og porten åpner seg og stopper i den programmerte åpne stillingen. Når døren åpner seg og knappen blir trykket igjen, vil døren stoppe med en gang. Press knappen en gang til og porten vil lukke seg. Det motsatte vil skje når porten er på vei ned. Motoren har en auto rygging funksjon. Dette betyr når porten treffer en hindring vil den automatisk stoppe og blir trukket oppover. Dette gjør at sikkerheten er godt ivaretatt. Motoren kan bli frakoblet og håndteres manuelt dersom det oppstår feil med strømmen.

     Fare:    Åpning av motoren bør gjøres av fagfolk
 

2 Sikkerhet

 • Når døren beveger seg er det mulighet for å bli hengende fast
 • Skru av strømmen til motoren når det er nødvendig med service, service bør bare tas av fagfolk
 • Døren børe bare bli brukt av ansvarlige personer
 • Porten bør bare brukes når ingen er nærmere enn 1 meter fra porten
 • Vær forsiktig under åpning av døren så ikke fingrene blir fast mellom skinnene og hjulene. Ved bruk av manuell dør, bruk alltid håndtakene til å åpne og lukke med
 • Installasjon, vedlikehold, fjerning og inspeksjoner bør bare bli gjort av fagfolk
 • Kjør bilen inn i garasjen kun når porten er skikkelig åpnet


Alle dører er levert med sikkerhets wirer, skulle en fjær ryke vil disse forhindre at denne døren faller ned.

Andre sikkerhets funkskjoner kan også bli montert, men vil ikke være av stor nødvendighet:

 • Motor

 • Kabelbrems


Motor:   En port med motor har innebygde sikkerhet, som gjør at porten ikke faller ned dersom fjørene skulle ryke. Motoren gjør også at døren ikke gjør andre uforutsette ting.
 


2.1 Sikkerhets hensyn

Vennligst les følgende nøye:

Lese bruker manualen nøye før du begynner å gjøre noe med porten.
Det er ulovlig å fjerne beskyttelser montert på porten og tilpasse porten til andre ting.
Utbedring og vedlikehold bør utføres av fagfolk på grunn av fjærenes store styrke.
Eieren av porten er ansvarlig for bruken av porten selv om den blir brukt av en tredje person.
Om døren ikke fungerer som den skal bør den ikke brukes før fagfolk har fikset dette.

Døren bør kun brukes av ansvarlige personer.
 

3. Produktets levetid

Døren skal kunne åpnes og lukkes 50.000 ganger, fjærene er laget fro 15.000 åpninger. Produktets liv er under normal bruk beregnet til 10-15 år.

 
FEIL SANNSYNLIG PROBLEM LØSNING
Feil som kan oppstå
 

Døren åpner og lukker
seg litt etter den har stoppet
 

Feil innstilling av fjærene

Kontakt forhandler

Døren bråker
 
Rullene er tørre Olje rullene
Døren reagerer ikke
på fjernkontrollen
Ødelagt motor eller tomme batterier Sjekk batterier eller kontakt forhandler


4. Inspeksjon og vedlikehold

Porten bør inspiseres årlig av forhandler ved tegning av en serviceavtale. Under disse inspeksjonene vil alle bevegelige deler bli inspisert. Motoren vil også bli inspisert.
 

4.1 Deler

Det er mulig å kjøpe deler fra forhandler om ønskelig. Det er viktig å bruke originale deler.
 

4.2 Fjerning av port

Når porten skal fjernes på slutten av levetiden, bør dette gjøres av fagfolk.
Metall og plastikk komponenter skal kastes seperat der de hører hjemme.
Motoren har olje og dette går inn under kjemikaler.
Under alle omstendigheter, vis du er i tvil om noe vennligst kontakt din forhandler.

Med vennlig hilsen Gapo
                                                  
 
Gapo as, Opstadveien 9, 4330 Ålgård
Telefon: 51 61 20 80, Fax: 51 61 20 81
post@gapo.no, www.gapo.no

Partner login

Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00 - 16.00
Langåpent på torsdager til kl. 18.00